Резюме - адвокатска кантора Росен Сербезов

Отиване към съдържанието

Главно меню:

Резюме


 
           През 1991г. завърших ВВВУ „Георги Бенковски“ - Долна Митрополия, специалност „Авиоинженер по летателни апарати“, след което през 2010г. и ВСУ „Черноризец Храбър“ - Варна, специалност „Право“. Юридическа правоспособност придобих през месец март 2011г.

 
           Работил съм над шест години като инспектор по труда в Дирекция „Инспекция по труда” - Добрич. В това си качество, извършвах проверки на строителни и търговски обекти, като при констатирани нарушения на трудовото законодателство, давах задължителни за изпълнение предписания и съставях актове за установяване на административни нарушения. Разследвал съм десетки трудови злополуки и причините довели до тяхното настъпване.

 
           От ноември 2011г. до началото на август 2013г. работих като юрисконсулт на „Банка ДСК“ ЕАД. В това си качество, проучвах вещно-правният статут на недвижимите имоти, предмет на покупка с кредита и участвах в учредяването на ипотеки. Срещу некоректни длъжници на банката съм образувал и водил стотици изпълнителни дела за принудително събиране на дължимите суми.

 
           От края на месец август 2013г. съм вписан в Адвокатска колегия – Добрич, и в качеството си на адвокат се специализирах в обжалването на наказателни постановления издадени от Инспекция по труда.

 
           Натрупания през годините професионален опит и съдебна практика, ми позволяват да съм Ви полезен и по всички въпроси свързани с възникването, съществуването и прекратяването на едно трудово правоотношение, а в случаите на трудовоправен спор, да защитавам вашия интерес пред съда.
 
           Мога да Ви помогна при изготвянето на  договори, заповеди и документи, необходими в ежедневната работа на едно търговско дружество.
 
           При настъпила трудова злополука, ще защитя вашия интерес във всички фази на различните производства, които се развиват пред компетентните държавни органи и съда. 
Copyright 2015. All rights reserved.
Назад към съдържанието | Назад към главното меню